นักเรียนจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง https://rms.nawamin.ac.th และ https://std2018.vec.go.th ดังต่อไปนี้

1.) การตรวจสอบผ่าน https://rms.nawamin.ac.th โดยนักเรียนจะต้องเตรียม เลขประจำตัวนักศึกษาและวันเดือนปีเกิด ในการเข้าระบบ
2.) การตรวจสอบผ่าน https://std2018.vec.go.thโดยนักเรียนจะต้องเตรียม เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสนักศึกษา ในการเข้าระบบ


วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-611847 แฟกซ์ 053-611847
ผู้เข้าใช้งานวันนี้ 1 คน    ทั้งหมด 66474 คน.