ขอยกเลิกระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบนี้
(แต่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง)

         ตามที่ สอศ. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลของอาชีวะทั้งประเทศ ซึ่งนักเรียนจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่ระบบใหม่ได้ที่ https://std2018.vec.go.th นักเรียนจะต้องเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสนักศึกษา โดยวิธีการดังต่อไปนี้


วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-611847 แฟกซ์ 053-611847
ผู้เข้าใช้งานวันนี้ 9 คน    ทั้งหมด 54773 คน.